طرح های سرمایه گذاری بندر تجاری آستارا

دانلود مقاله

دانلود

کلیه اعداد و ارقام مندرج در این طرحها توسط کارشناسان مجموعه شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه برآورد گردیده است و هدف، ارائه یک ایده اولیه به سرمایه گذاران می باشد. لذا طرح توجیه فنی و اقتصادی نهایی، برای هر کدام از بخشهای این مجموعه می بایست، توسط متقاضیان سرمایه گذاری تهیه گردد و این شرکت در قبال برآورد های ارائه شده هیچگونه مسئولیتی ندارد.

معرفی پروژه:

۱- عنوان پروژه: اجرا و اپراتوری تاسیسات تخلیه و انتقال ترمینال غلات با ظرفیت۴۰۰تن در ساعت

۲-بخش: تجارت زیربخش:تخلیه و بارگیری

۳- خدمات مورد ارائه: تخلیه و انتقال غلات محل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

شرح پروژه:با توجه به حجم واردات و ترانزیت غلات از کشورهای حاشیه دریای خزر به کشورهای همجوار، جهت سرعت بخشیدن و رونق دادن به این تجارت، ایجاد تاسیسات تخلیه و بارگیری در بندرآستارا مورد نیاز بوده و با توجه به حجم تخلیه ۳/۰۰۰/۰۰۰ تن از این نوع کالا ها در بنادر شمالی ،سرمایه گذاری در این بخش قابل توجیه می باشد.

۴- ظرفیت سالیانه:۶۰۰/۰۰۰ تن

وضعیت پروژه:

۱-میزان دسترسی به مواد خام :داخلی(۱۰۰%) خارجی (۱۰۰%)

۲-فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای وارداتی( ۷۰%) ،ترانزیتی( ۳۰%)

۳-برنامه زمانبندی خرید و نصب :۱۲ ماه

-محل اجرای طرح اسکله شماره۴ می باشد

-قرارداد بصورت BOT و ۱۴ ساله می باشد

-مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد

-تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (یکصد و سی میلیارد ریال)(سرمایه گذاری ریالی۱۰/۰۰۰ میلیون ریال-ارزی۴ میلیون یورو)

دوره بازگشت سرمایه :۶ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:-
قدرالسهم بندر از درآمد:۳۰%

 

 

معرفی پروژه:

عنوان پروژه: ساخت سیلو با ظرفیت۲۰ هزار تن
بخش: تجارت زیربخش:انبارداری
خدمات مورد ارائه: نگهداری و ذخیره غلات و دانه های خوراکی محل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:با توجه به افزایش حجم واردات غلات به کشور و ترانزیت آن به کشور عراق ،ترکیه، ارمنستان و همچنین با توجهبه میزان مصرف دانه های خوراکی دام و انسان در شمال غرب به لحاظ میزان جمعیت، خشک سالی های پی در پی و وجود چندین کارخانه معتبر تولید خوراک دام، احداث سیلو در بندرآستارا می تواند باعث جذب کالاهای مذکور به مقصد شمال غرب و غرب کشور و همچنین ترانزیت غلات به کشور عراق گردد.

ظرفیت سالیانه:۶۰۰/۰۰۰ تن

وضعیت پروژه:

میزان دسترسی به مواد خام داخلی:۱۰۰%
فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای وارداتی( ۷۰%) ،ترانزیتی( ۳۰%)
برنامه زمانبندی احداث : ۱۲ ماه
زمین مورد نیاز به میزان ۲ هکتار،Zone B2-B3
قرارداد بصورت BOT و ۱۴ ساله می باشد
مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)
ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ( یکصد و شصت میلیارد ریال)
دوره بازگشت سرمایه :۶ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:۳۰%
معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث اسکله دولفینی و خطوط انتقال فرآورده های نفتی
بخش: تجارت زیربخش:تخلیه و بارگیری
خدمات مورد ارائه: تخلیه ،بارگیری و انتقال فرآورده های نفتیمحل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه: با توجه به افزایش تقاضای مواد سوختی و فراورده های نفتی در کشورهای همسایه نظیرعراق، ارمنستان، ترکیه و احتمال راه اندازی مجدد سواپ نفتی و با توجه به موقعیت جغرافیایی بندرآستارا و نزدیکی آن به کشورهای فوق الذکر و پالایشگاه تبریز احداث این پروژه در دستور کار این بندر قرار گرفته است.

ظرفیت سالیانه:۲/۰۰۰/۰۰۰تن

وضعیت پروژه:

میزان دسترسی به مواد خام :داخلی(۱۰۰%) خارجی (۱۰۰%)
فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای وارداتی( ۵%) ،ترانزیتی( ۹۵%)
برنامه زمانبندی خرید و نصب :۱۲ ماه
محل اجرای طرح موج شکن جنوبی بندر می باشد
قرارداد بصورت BOT و ۱۴ ساله می باشد
مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( پنجاه میلیارد ریال)
دوره بازگشت سرمایه :۷ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:-
قدرالسهم بندر از درآمد:۲۰%

 

معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث مخازن نگهداری و تاسیسات بارگیری و حفاظتی فرآورده های نفتیبه ظرفیت۱۲ هزار تن
بخش: تجارت زیربخش:انبارداری
خدمات مورد ارائه: تخلیه، ابرگیری و انبارداریمحل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:با عنایت به ترانزیت مواد سوختی از کشور های حاشیه خزر به کشور عراق و ارمنستان و در صورت شروع مجدد سواپ نفتی برای پالایشگاه تبریز– احداث مجموعه ترمینال فرآورده های نفت در بندرآستارا امکان پذیر می باشد . همچنین با توجه به وجود پالایشگاه تبریز در پسکرانه بندرآستارا جهت تصفیه و تولید روغن موتور امکان واردات روغن پایه نیز وجود دارد.

ظرفیت سالیانه:۶۵۰/۰۰۰ تن

وضعیت پروژه:

میزان دسترسی به مواد خام :داخلی(۱۰۰%) خارجی (۱۰۰%)
فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای وارداتی( ۵%) ،ترانزیتی( ۹۵%)
برنامه زمانبندی احداث : ۱۲ ماه
زمین مورد نیاز به میزان ۲ هکتار،Zone E1 & E2
قرارداد بصورت BOT و ۱۰ ساله می باشد
مجوزات لازم و مورد تعهد موجر اخذ می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(یکصدمیلیارد ریال ) (سرمایه گذاری ریالی۹۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال-ارزی۲۰۰/۰۰۰ یورو)
دوره بازگشت سرمایه :۴ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:۲۵%

 

معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث ترمینال خودرو و رورو

بخش: تجارت زیربخش:انبارداری
خدمات مورد ارائه: نگهداری و ساماندهی خودرو و کامیونمحل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:با توجه به افزایش صادرات و قرارگیری در مسیر ترانزیت خودرو و کامیون از کشور امارات وترکیه به کشورهای CIS و بلعکس و قرارگرفتن بندر آستارا در مسیر این تجارت احداث این ترمینال در دستور کار قرار گرفته است.

ظرفیت سالیانه:۱۰/۰۰۰دستگاه در سال

وضعیت پروژه:

۱میزان دسترسی به مواد خام داخلی:۱۰۰%

۲فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای صادراتی( ۱۰%) ،ترانزیتی( ۹۰%)

۳برنامه زمانبندی احداث : ۶ ماه

زمین مورد نیاز به میزان ۱ هکتار،ZoneA6-A8
قرارداد بصورت BOT و ۱۲ساله می باشد
مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( یکصد میلیارد ریال)
دوره بازگشت سرمایه :۶ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:۲۵%
معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث ساختمان اداری جهت استقرار کارگزاران امور بندری و دریایی
بخش: تجارت زیربخش:خدماتی
خدمات مورد ارائه: ارائه خدمات به تجار و حق العمل کارانمحل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:با توجه به رونق و ترافیک قابل پیش بینی بندرآستارا و به منظور تجمع محل ارائه خدمات توسط سرمایه گذاران احداث ساختمان تجاری به منظور اجاره و ارائه امور خدماتی به صاحبان کالا و تجار و حق العمل کاران و استقرار ایشان در داخل محوطه بندری در دستور کار قرار گرفته است.

ظرفیت:۸۰واحد اداری

 

وضعیت پروژه:

۱میزان دسترسی به مواد خام داخلی:۱۰۰%

۲فروش ( درآمد زایی ):از محل ارائه خدمات

۳برنامه زمانبندی احداث : ۱۲ ماه

زمین مورد نیاز به میزان ۲۰۰۰متر مربع،محل اجرا، جنب ساختمان اداری واقع در ورودی بندر
قرارداد بصورت BOT و ۱۰ ساله می باشد
مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(بیست میلیارد ریال)
دوره بازگشت سرمایه :۵ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:۲۵%

 

معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث باشگاه ملوانان و رستوران
بخش: تجارت زیربخش:خدماتی
خدمات مورد ارائه: ارائه خدمات به تجار،ملوانان و …محل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:با توجه به تردد کشتی ها و ملوانان، تجار،حق العمل کاران ،رانندگان و … در داخل محوطه بندری،لزرم احداث مرکزی جهت پاسخگویی به نیازهای غذایی و استراحتی ایشان را نمایان می سازد،لذا اجرای این طرح می تواند مفید و توجیه پذیر باشد.

ظرفیت

وضعیت پروژه:

میزان دسترسی به مواد خام داخلی:۱۰۰%
فروش ( درآمد زایی ):از محل ارائه خدمات
برنامه زمانبندی احداث : ۱۲ ماه
زمین مورد نیاز به میزان ۲۰۰۰متر مربع،محل اجرا، ——————
قرارداد بصورت BOT و ۱۰ساله می باشد
مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال پانزده میلیارد ریال
دوره بازگشت سرمایه :۶ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:۲۰%

 

معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث مرکز گندزدایی و خشک کنی چوب

بخش: تجارت زیربخش:خدماتی
خدمات مورد ارائه: گندزدایی چوب و تخته وارداتی محل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:همانگونه که مستحضرید سالانه حجم انبوهی از چوب و تخته نراد از کشور روسیه جهت مصرف داخلی به کشور وارد می گردد ، که بدلیل پاره ای از مسائل بهداشتی پیش آمده طی سالهای اخیر ، ترخیص این کالاها در مدت زمان و بروکراسی اداری بیشتری انجام می پذیرد،از این رو احداث چنین مرکزی می تواند نقش مهمی در رونق هر چه بیشتر این تجارت ایفا نماید.

ظرفیت سالیانه:۱۰۰/۰۰۰تن در سال

وضعیت پروژه:

۱میزان دسترسی به مواد خام :داخلی(۱۰۰%) خارجی (۱۰۰%)

۲فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای وارداتی( ۹۵%) ،ترانزیتی( ۵%)

۳برنامه زمانبندی احداث : ۱۲ ماه

زمین مورد نیاز به میزان ۱ هکتار،Zone ..-..
قرارداد بصورت BOT و ۱۲ساله می باشد
مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(یکصد میلیارد ریال )
دوره بازگشت سرمایه :۶ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:۲۸%
معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث ترمینال کانتینر یخچالی
بخش: تجارت زیربخش:انبارداری
خدمات مورد ارائه: نگهداری و ساماندهی کانتینر یخچالی محل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:سالانه حجم بالایی از میوه و تره بار به کشورهای حاشیه دریای خزر(عمدتاً روسیه و آذربایجان) از طریق حمل زمینی و با استفاده از کامیون صورت می گردد.که با احداث این بخش می توان این تجارت را از طریق دریا و با هزینه و زمان کمتری انجام داد.

ظرفیت سالیانه:۲/۰۰۰ TEU

 

وضعیت پروژه:

۱میزان دسترسی به مواد خام :داخلی(۱۰۰%) خارجی (۱۰۰%)

۲فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای صادراتی( ۱۰۰%)

۳برنامه زمانبندی احداث : ۸ ماه

زمین مورد نیاز به میزان ۱ هکتار،ZoneD1 & D2
قرارداد بصورت BOT و ۱۲ ساله می باشد
مجوزات مورد نیاز توسط موجر ارائه می گردد
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری :۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال( یکصد و شصت میلیارد ریال)
دوره بازگشت سرمایه :۶ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:(۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در سال، درآمد حاصل از ۶۰% باربری و انبارداری کانتینر صادراتی با ماندگاری ۱۰ روزه)( بدلیل درآمد پایین این طرح توجیه اقتصادی ندارد)
بدلیل عدم شفافیت در قرارداد فی ما بین قدرالسهم قابل برآورد نمی باشد

 

معرفی پروژه:

عنوان پروژه: احداث سردخانه
بخش: تجارت زیربخش:انبارداری
خدمات مورد ارائه: انبارداری و خدمات ارزش افزوده محل اجرای طرح:محوطه منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا
شرح پروژه:با توجه بهافزایش روزافزون حجم انواع مختلف کالاهای صادراتی به کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق مرز آستارا، یکی از فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه خدمات تجاری احداث سردخانه می باشد،که برای حفظ و نگهداری کالاهای فاسد شدنی علی الخصوص میوه و تره بار ،طراحی و پیش بینی شده است

ظرفیت سالانه:۱۰۰۰تنی

وضعیت پروژه:

۱میزان دسترسی به مواد خام داخلی:۱۰۰%

۲فروش ( درآمد زایی ):از محل کالاهای ترانزیتی( ۲۰%) ، صادراتی(۸۰%)

۳برنامه زمانبندی احداث : ۱۸ ماه

زمین مورد نیاز به میزان ۲/۱ هکتار،Zone A1-A8
قرارداد بصورت BOT و ۱۲ ساله می باشد
مجوزهای لازم اخذ گردیده است
تسهیلات زیر ساخت( آب – برق – مسیر دسترسی- خدمات الکترونیک ثبت و صدور اسناد)

ساختار مالی :

میزان سرمایه گذاری : هر باب انبار ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سی میلیارد ریال) (سرمایه گذاری تماماً ریالی می باشد)
دوره بازگشت سرمایه :۴ ساله
مبلغ اجاره ثابت ماهانه زمین در هر متر مربع:۱۰/۰۰۰ ریال
قدرالسهم بندر از درآمد:۲۵%

PortMap