آمار

شعبه آستارا

شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه

 

“آمار عملکرد تخلیه و بارگیری منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا”

۱۳۹۲-۱۳۹۸

 

 

Picture23

“اینفوگرافیک عملکرد  منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا”

WhatsApp Image 2019-10-13 at 16.36.43